Vaak gestelde vragen

Om je aan te melden voor een toernooi, ga je naar het einde op de betreffende toernooi pagina en druk je op de knop “aanmelden”. Registreer of log in op de website en druk vervolgens op “aanmelding versturen”.

Het aantal beschikbare plaatsen bij ieder toernooi is gelimiteerd. Elke aanmelding wordt beoordeeld en er wordt bericht of je al dan niet geselecteerd bent voor het toernooi. Over het algemeen geldt er dat vroege aanmeldingen meer kans maken om geselecteerd te worden.

Minderjarigen moeten toestemming van hun ouders / verzorgers hebben om deel te nemen. Daarnaast moeten de vereiste reisdocumenten (welke door ons worden toegestuurd) worden overlegd welke getoond kunnen worden bij de grens.

De Scandic Cup en Spar Nord Elite Cup worden (deels) gespeeld op schooldagen. Het is vaak mogelijk om, door middel van een door ons opgestelde brief, vrij te vragen van school gedurende deze dagen. Je dient wel ten alle tijde zorgvuldig om te gaan met de activiteiten die in deze periode gepland staan en bovendien toestemming van je ouders hebben indien je minderjarig bent.

Belgische en Nederlandse scheidsrechters betalen een all-in bedrag van €150 waarin de reiskosten (vanaf een nader te bepalen centrale locatie), maaltijden, overnachtingen en een gezamenlijk activiteit in zijn inbegrepen. Met niet-Belgische of Nederlandse scheidsrechters wordt er, op aanvraag, andere afspraken gemaakt

Belgische en Nederlandse scheidsrechters reizen samen, in luxe personenbussen, richting de toernooi locatie. Er wordt (naar verwachting) de dag voor aanvang van het toernooi vertrokken en de terugreis vindt een dag na de laatste wedstrijddag plaats. Niet-Belgische en Nederlandse scheidsrechters organiseren zelf hun reis en betalen een lager kostentarief.

Enkel jeugdteams van genodigde tweede- en derde-divisie, professionele clubs en hoogstaande voetbalacademies nemen deel aan het toernooi, waardoor het niveau van voetbal erg hoog ligt.

Scheidsrechters kunnen zowel in de rol van scheidsrechter als assistent-scheidsrechter worden aangesteld. Wanneer je alleen als assistent-scheidsrechter wilt worden aangesteld, is dat zeker ook mogelijk!

Houd er dan wel rekening mee dat de Nordic Invitational Cup hier het meest geschikt voor zal zijn aangezien dit toernooi het grootste deel aan wedstrijden in de hogere leeftijdscategorieën heeft, die ook voor assistent-scheidsrechters erg interessant zijn.